מכלי סולר- מעצרות לדיזל גנרטור

בקרו בהשכרת גנרטורים באילת לגנרטורים נוספים המוצעים להשכרה ומכירה מיד שניה.