פיגום צר

תיאור

עד לגובה עבודה 4.5 מטר+ מייצבים
משקל עצמי נמוך! – אלומיניום
קל לתפעול